Magie in het leven

Het kwam op mijn pad door mijn kennismaking met tempelier magier John Gilis. Een man met een hart voor mensen en zeer veel kennis van esotherie en hogere magie. Dankbaar dat ik veel van hem mocht leren, spijt dat hij te vroeg is heengegaan.

Velen zullen wat angstig tegen magie aan kijken. En inderdaad, magie heeft  een donkere kant, maar net zoals alles heeft het ook een mooie, lichte kant.  Alles heeft hier in deze wereld een tegenpool.

Het leven zit vol magie en alle kinderen weten, zien en beleven dat. (magie in de opvoeding)

Ieder van ons kan magie toepassen in zijn/haar leven.  En weet je, onbewust doen we dat al. Bv. Je doet uitspraken als: Ik word ziek, Ik heb te weinig geld, mijn leven is een puinhoop, ik ben depressief, enz. ….. Wat gebeurt er dan? Je wordt effectief ziek of je blijft ziek, je hebt steeds minder geld en alsmaar meer dingen zorgen er voor dat je leven een nog grotere puinhoop wordt. Je wordt steeds meer depri, je geraakt niet uit je cirkel. Wanneer je echter denkt aan de fijne dingen, aan dingen waar je dankbaar voor bent, dan zal je merken dat er steeds meer van dergelijke dingen op je pad komen en dat je je steeds beter gaat voelen. Het vraagt oefening, maar wie het toepast zal versteld staan van de effecten en van de eenvoud ervan.

 

Het is gewoon een feit, geven resulteert in ontvangen, gelijken trekken elkaar aan.
Het zijn universele wetten.

 

Actie en reactie

Alles een tegenpool. Dus heeft elke actie ook een reactie.  Elke actie van geven, zorgt dus voor een reactie van ontvangen. Wanneer je dankbaar bent, schenk je eigenlijk dank, en heeft dit als reactie dat je meer zult ontvangen van datgene waar je dankbaar voor bent. Hoe oprechter je dankbaarheid uit, des te sneller zal je veranderingen in je leven opmerken.

 

Resonantie – gelijken trekken elkaar aan

De meesten onder ons focussen zich overwegend en dikwijls onbewust op de negatieve dingen, we klagen over van alles en nog wat, we hebben kritiek, etc…. hierdoor trekken we een gelijkaardig soort dingen steeds meer aan omdat we op die resonantie afstemmen en hierdoor blokkeren we de toestroom van positieve dingen, of dingen die we liever in ons leven zouden zien verschijnen. Weet, dat datgene waar je je aandacht op richt, zich ook manifesteert.

 

Vanzelfsprekendheid doodt magie.

vb.  je bent gezond. Ben je daar dankbaar voor? Of vind je dat maar vanzelfsprekend en valt je gezondheid je slechts op als je je niet meer zo goed voelt? Ben je dankbaar dat je leeft, of vind je dat maar vanzelfsprekend? Alles vanzelfsprekend vinden, resulteert in klagen en zagen. Hoe meer je zaagt en klaagt, hoe meer er dingen in je leven komen waar je kan over zagen en klagen. (universele wet!) Met elke klacht duw je steeds meer wat je eigenlijk wil, van je weg, vermits je aandacht gaat naar wat je niet wil.

Walt Disney bv. kende de kracht en de magie van dankbaarheid. Hij toont het in zijn film Pollyana, waarin het blije spel wordt gespeeld. Lang geleden geloofden de mensen dat als ze hun voedsel en water met dankbaarheid zegenden het er zuiver door werd. Als je ziet wat men ontdekte over o.a. water, bv hoe water opneemt wat er in zijn omgeving gebeurt en hoe de kristallenstructuur van het water hierdoor verandert, (cfr Masuru Emoto) dan zou het wel eens niet zo gek kunnen zijn wat de mensen vroeger dachten. De energie die je neerzet, beïnvloedt alles en iedereen in je omgeving.

 

Hoe je je dag begint, bepaalt het verdere verloop van je dag.

Eigenlijk weten we dat en hebben we dat al allemaal aan den lijve ondervonden.  Bv. Je stoot ’s morgens je teen tegen de kast, of je stoot je tas koffie om en alles loopt over je nieuwe jurk of broek. Je bent boos, slecht gezind. Je vertrekt naar je werk en de ganse dag loopt alles fout. Wanneer je goed gezind opstaat, zal je merken dat je dag ook veel mooier verloopt.

 

Als je ’s morgens opstaat bedenk dan wat een voorrecht het is om te leven, te denken, te genieten en lief te hebben. 
Marcus Aurelius (Romeins Keizer)

 

Wonderbaarlijke genezing 

Uit eigen ervaring weet ik dat dankbaarheid en concentratie op gezondheid voor wonderbaarlijke genezing kan zorgen. Vier mensen, voor wie men genezing onmogelijk achtte, heb ik op die manier kunnen ondersteunen bij hun genezing de laatste 2 jaar. Het werd door de dokters en verpleegkundigen als wonder beschouwd. Hierbij heb ik ervaren dat wanneer zij zelf niet negatief kunnen interfereren het resultaat veel beter is. Bv. Het resultaat was spectaculair bij 2 patiënten die in coma waren. 

Uiteraard horen hierbij ook de nodige medische zorgen!

Meestal concentreren mensen zich  volledig op de ziekte. Ze gaan opzoeken wat er allemaal over gezegd wordt en zijn heel intens, heel gefocust met de ziekte bezig. Hierdoor wordt het enkel erger (universele wet – dat waaraan je aandacht geeft, trek je aan, je zit op die frequentie, op dat resonantieniveau). Door je te concentreren op de ideale toestand van het ongezonde lichaamsdeel en te bedanken voor zijn perfecte toestand, alsof het effectief zo is, trekken we de mogelijkheid tot genezing naar ons toe. Dus:  Visualiseer hoe jij wil dat het is en wees er dankbaar voor alsof het al zo is. Uiteraard werkt dit niet door dit één keer te doen. Je denkt jezelf ook niet ziek door slechts één keer aan je ziekte te denken of er slechts één keer over te klagen. Om in iets verandering tot stand te brengen is er minstens een periode van één “maan” nodig.

En niet vergeten, dit vervangt geen medische behandeling, maar ondersteunt ze in positieve richting!

Denk en dank dus  jezelf gezond i.p.v. wat velen onder ons nu doen, nl. onszelf ziek denken en beklagen.