Regressie

Regressie opent de deuren van het onder- en bovenbewustzijn.

 

In regressie-werk kan je terug gaan naar onverwerkte ervaringen uit het verleden, waarin de oorzaak ligt van klachten, problemen of overtuigingen die je NU belemmeren of blokkeren. Soms ben je je niet eens bewust van die ervaringen of herinner je ze niet. Maar ze kunnen in het onderbewuste worden opgespoord. Regressie-werk helpt je om onder begeleiding die ervaringen te herbeleven zodat blokkades kunnen worden opgeheven.

Het kunnen zowel ervaringen zijn uit je kindertijd die bovenkomen, maar het kunnen evenzeer ervaringen zijn die voorbij de prenatale periode gaan en dus naar vorige levens teruggaan. 

Dergelijke sessies kunnen soms heel zwaar zijn en ik sta er dan ook op dat er opvolging aan gegeven wordt.  Tijdens zo’n sessie gaan we de onverwerkte zaken uit het verleden, die je nu belemmeren verwerken zodat ze geen invloed meer hebben op je huidige manier van handelen en zijn. Er komen bij de cliënt beelden, belevenissen, … allemaal dingen naar boven die meer inzicht geven en verhelderend zijn m.b.t. de klachten, problemen of belemmerende overtuigingen. 

De kracht van regressie-werk ligt in de mate van overgave van de cliënt en in de solidariteit van de begeleider, de gerichte vraagstelling  en het bijkomend gebruik van effectieve helingtechnieken op energetisch, mentaal en emotioneel vlak. Op deze manier kunnen verdrongen ervaringen bovenkomen en omgepoold worden.

De kracht van regressie-werk ligt niet in het feit dat we gaan zoeken in het verleden. De kracht ligt in het feit dat we op een ongebruikelijke, zeer intensieve, soms inventieve  manier werken met het lichaam en bewustzijn van vandaag om die zaken uit je verleden die je hier en nu belemmeren, te verwerken zodat ze geen invloed meer hebben op je huidige handelen en zijn. Daar ligt de sleutel van het succes van regressie-werk. 

 

Belangrijk!

Regressie werkt 'in de diepte'  en het brengt een bewustzijnsproces op gang. De cliënt moet daarvoor openstaan. Bij regressie kun je niet rond de pot draaien, je wordt teruggeslingerd naar de kern van het probleem en dat kan behoorlijk zwaar zijn. Wij staan er dan ook op dat er opvolging is na een regressie. 

 

Wat gebeurt er?

De pijn die je wegstopte komt nu eindelijk naar boven en zal een plaats moeten krijgen ; hier is dan helingwerk en begeleiding noodzakelijk om de cliënt daarbij te helpen, te begeleiden.

Als je innerlijk 'transformeert' op bewustzijnsvlak (bv. een patroon in je eigen handelen wordt eindelijk blootgelegd), dan heeft dat invloed op je gedrag en kan confrontaties teweegbrengen binnen je directe omgeving. Hoe groot die zal zijn, hangt af van hoezeer je omgeving je verandering al dan niet zal accepteren. 

Regressietherapie is geen hypnose en hypnosetechnieken worden dan ook niet gebruikt. Wat wel gebruikt wordt is tranceverdieping. Je wordt dus in een staat van diepe rust gebracht. 

Een regressie ervaar je bewust. Je weet perfect wat er bovengekomen is, wat er gezegd en gedaan werd.